Vilkår, betingelser og håndtering af persondata

Gældende pr. 25.05.2018

Generel information
Glyptoteket er glad for din interesse for vores produkter og dit besøg på glyptoteket.dk. Det er meget vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt. Det er vores politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Det er Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V, CVR nr. 60178518, der er dataansvarlig for denne indsamling og behandling af personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du køber produkter og bruger tjenester hos os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, accepterer du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Glyptoteket defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data.

Hvad er persondata
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Hvornår indsamler Glyptoteket persondata
Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest give informationer som navn, adresse, e-mailadresse, finansielle informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for at Glyptoteket kan tilbyde dig vores service.

Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber varer online eller surfer på vores hjemmeside.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du tilmelder dig et arrangement.
 • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.
 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.

Glyptoteket registrerer og gemmer f.eks. de oplysninger, du giver til Glyptoteket, når du indgår en aftale med os. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller en ydelse, når du handler på vores hjemmeside. Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Vi bruger videoovervågning på museet. Det foretages med henblik på at sikre kunstgenstandene, forebygge kriminalitet, samt for at sikre bevismateriale og hermed oplysning til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet. Videooptagelserne opbevares i sikre miljøer og med begrænset adgang hos sikkerhedspersonale og opbevares i 30 dage iht gældende lovgivning.

Anvendelse af persondata på Glyptoteket
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores museum, levere og udvikle kvaliteten i vores ydelser og gøre din oplevelse bedre, når du interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer
 • Opfyldelse af dit ønske om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Statistisk analyse

Persondata til tredjepart
Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for Glyptoteket. Vi ville aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan for eksempel være betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling.

Det er Glyptotekets ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for Glyptoteket. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Opbevaring af persondata Glyptoteket
På Glyptoteket opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du bruger vores servicer. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

Glyptoteket er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder både instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, samt mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dertil skal alle medarbejdere på Glyptoteket følge interne procedurer og regler omkring håndteringen af persondata.

Glyptoteket tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Men vi kan aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når de sendes og opbevares elektronisk. Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, installerer antivirus software og løbende opdaterer software og apps.

Glyptoteket kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i Glyptotekets systemer eller andre driftsforstyrrelser, som Glyptoteket ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Sletning af persondata på Glyptoteket
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Ved afmelding af Glyptotekets nyhedsbrev, slettes dine kontaktoplysninger senest 6 mdr efter. afmelding.

Årskortholdere
Glyptoteket indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på årskortholdere, samt årskortholderes besøg på museet.

Personoplysningerne anvender vi til at administrere årskort og give årskortholderne den bedst mulige information om aktiviteter og tilbud på Glyptoteket samt til at tilpasse museet og dets tilbud til årskortholderne og vores øvrige gæster. Vi behandler også personoplysninger for at kunne gøre brugere opmærksom på, når årskortet er ved at udløbe. Herudover anvender vi oplysningerne til markedsføring og udarbejdelse af statistik og analyser.

Vores grundlag for behandling af årskortholderens personoplysninger er primært opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem årskortholderen og Glyptoteket. Vi behandler personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services. Personoplysninger vil endvidere kunne blive behandlet med henblik på at gøre et retskrav gældende.

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt årskortholderen forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte årskortholderen uden, at årskortholderen afgiver sit samtykke først.

Glyptoteket sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt. Ved ophør af et årskortmedlemskab vil alle den pågældende årskortholders personoplysninger blive sat i bero. Senest 24 måneder efter at medlemskabet er ophørt, vil medlemmets personoplysninger blive slettet eller anonymiseret, medmindre vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form.

Dine rettigheder
Som kunde på Glyptoteket kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt for at fjerne informationerne. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookiepolitik

Kontakt os
Hvis du vil have mere information, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adressen Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V, ringe eller kontakte os via e-mail (info@glyptoteket.dk) eller telefon +4533418141.
Du har også mulighed for at klage over Glyptotekets behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives ved at rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Samlingerne

Samlingerne rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Forskning

Fremskaffelse af ny viden om Glyptotekets samlinger er konstant i fokus, både i forbindelse med den løbende forskning og formidling og i form af særudstillinger.

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.