Samlingen

Glyptotekets samling består primært af kunstværker og arkæologiske genstande fra det antikke Ægypten, de antikke græske og romerske verdener, den etruskiske kultur samt dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede.

Samlingen af antik skulptur rummer bl.a. en omfattende samling af antikke græske og romerske portrætter samt en stor samling af palmyrenske portrætter. Den moderne del af samlingen rummer fransk skulptur fra 1800-tallet, herunder en væsentlig samling af værker af Auguste Rodin, fransk maleri fra 1800-1950 med impressionismen og Paul Gauguin* som absolutte tyngdepunkter samt en samling af dansk guldalderkunst. Størstedelen af Glyptotekets samling indgår i museets permanente udstillinger, ligesom løbende særudstillinger er med til at perspektivere museets samling med indlånte værker.

Det daglige arbejde med at bevare Glyptotekets samling varetages af museets konservatorer, som også bidrager med udstillingsaktivitet og håndtering af museets mange værker.

* Vær opmærksom på, at værker af Paul Gauguin og Edgar Degas i øjeblikket ikke er udstillet. 

Søg i samlingen
Oplysninger om Glyptotekets værker findes i de store nationale databaser Museernes Samlinger samt Kunstindex Danmark, der varetages af Kulturstyrelsen.

Derudover har Glyptoteket afsluttet arbejdet med en omfattende og rigt illustreret katalogserie påbegyndt i 1995. Det sidste katalog i serien på 40 bind udkom i april 2017.

Faste udstillinger

Græsk og romersk skulptur

Ægypten

Fransk kunst 1800-1870

Dansk kunst 1780-1930

Dansk og fransk skulptur

Middelhavshorisonten

Aktuel særudstilling

I ’Bes. Dæmongud – Ægyptens beskytter’ kan du møde den lille guddom Bes, der beskyttede mod alverdens dårligdomme i oldtidens Ægypten.

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.

Organisationen

På denne side kan du læse om organisationens opbygning samt finde kontaktoplysninger på Glyptotekets medarbejdere.