Forskningsprojekter

Fremskaffelse af ny viden om Glyptotekets samling er konstant i fokus for museets medarbejdere, både i forbindelse med den løbende forskning og formidling i huset og gennem satsninger i form af særudstillinger. Glyptoteket har også udviklet en række forskningsprojekter, som beskæftiger et antal fuldtidsansatte medarbejdere.

Antik polykromi
I 2006 iværksatte Glyptoteket en forskningssatsning om bemaling og anden polykromi på antik skulptur. Projektet har opnået støtte fra Kirsten og Freddy Johansens Fond til indkøb af vigtigt udstyr og i flere omgange fra Carlsbergfondet til ansættelse af arkæologer og konservatorer i centrale faser af projektet. Denne forskningssatsning er funderet i både et nationalt og et internationalt forskningsnetværk, og arbejdet har indtil videre ført til en stor særudstilling om emnet på Glyptoteket i 2014 samt en lang række videnskabelige publikationer. Projektet udvider i perioden 2018-2020 under overskriften Sensing the Ancient World, sit fokus til også at omfatte studier af hvilken rolle lyd, lys og duft har spillet for antik kunst.

Læs mere.

Antikken i det 21.årh. – hvordan?
Ph.d.-projektet Antikken i det 21. årh. – hvordan? ved Julie Lejsgaard Christensen vil fokusere på, hvordan antikken og Glyptotekets antikke samling kan aktualiseres og formidles på en relevant og vedkommende facon i forhold til nutidens museumsgæster. Projektet vil undersøge hvilke narrativer, frembragt gennem nyere antikforskning, der ikke traditionelt formidles i museumsudstillinger om antikken. Dette kobles med et brugerperspektiv, hvor museets brugere inddrages i kvalificeringen af mere nuancerede og relevante fortællinger om antikken. Endeligt vil projektet bidrage til udvikling af engagerende formidlingsgreb, ligeledes kvalificeret gennem et brugerperspektiv. Projektet er en del af Glyptotekets arbejde med en kommende nyopstilling af museets oldtidssamlinger.

Ph.d.-projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet og gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Glyptoteket.

Samleren Rodin
Rodin-samlingen på Glyptoteket er enestående. Med hele 39 værker demonstrerer den et utroligt spænd af materialer, og næsten alle værkerne er skabt i Rodins levetid – bestilt af Carl Jacobsen direkte hos kunstneren selv. Carl Jacobsen og Auguste Rodin delte en passion for antikken og for at samle. Ph.d.-projektet Samleren Rodin ved Christine Tommerup ser nærmere på Rodins fascination af antikken ved at forske i hans egen private samling af antikke græsk-romerske objekter og genstande fra Ægypten, Japan, Kina, Sydamerika, Mellemøsten og Indien. Forskningsprojektet vil øge forståelsen af, hvordan Rodin brugte antikken i sine værker.

Projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Glyptoteket.

Tidligere forskningsprojekter
København 1888: Den Franske Kunstudstilling var et toårigt postdoc-projekt (2019-2021) ved ph.d. Nicholas Parkinson, som undersøgte Carl Jacobsens udstilling fra 1888 af fransk kunst fra 1800-tallet og bryggerens ambition om at gøre København til centrum for den gryende internationale modernisme. Projektet var finansieret af Novo Nordisk Fonden gennem et Mads Øvlisen postdoc-stipendium. København 1888: Den Franske Kunstudstilling var først og fremmest en arkivundersøgelse, hvor Carl Jacobsens korrespondancearkiv spillede en stor rolle. Undersøgelsen udmundede i et antal akademiske publikationer samt en international konference, som blev afholdt i København i oktober 2021.

Glyptoteket viste i 2021 en forskningsbaseret særudstilling om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945). Udstillingen var omdrejningspunkt for postdoc Emilie Boe Bierlichs forskning, der knyttede Anne Marie Carl-Nielsens arbejde til museets identitet og samlinger. Med store offentlige bestillinger, en omfattende motivkreds, international succes og en bemærkelsesværdig personhistorie, blev Anne Marie Carl-Nielsen et inspirerende forbillede for generationer af danske billedhuggere og andre kunstnere og får forhåbentlig efterhånden den plads i kunsthistorien, som hun fortjener. Anne Marie Carl-Nielsen var aktiv samtidig med museets grundlægger Carl Jacobsen (1842-1914). De delte en 1800-tals antikfascination, der på forskellig vis blev afgørende både for kunstnerens produktion og for store dele af Glyptotekets samlinger. Forskningen og udstillingen blev finansieret af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

I perioden 2015-18 dannede Glyptoteket ramme for projektet Det digitale Glyptotek, som havde til formål at undersøge digitale mediers plads, potentiale og vægtning i en museumskontekst. Projektet havde også det formål at undersøge, hvornår og hvordan digitale teknologier kan berige museumsoplevelsen og -formidlingen på en bæredygtig måde i tråd med organisationens rammer, ressourcer og arbejdspraksis.

Fra 2013-2018 lagde Glyptoteket fokus på den franske kunstner Edgar Degas (1834-1917) og hans arbejdsmetoder både med tegning, grafik, maleri og skulptur. En del af forskningen er blevet formidlet gennem udstilling, et internationalt seminar og publikationer, og senest i en ph.d.-afhandling antaget på Københavns Universitet i 2018.

Glyptotekets forskere
Glyptotekets medarbejdere beskæftiger sig løbende med forskellige forskningsprojekter, der knytter sig til museets samling.

Læs mere om de enkelte forskere, deres aktuelle forskning og publikationer her.

 

Bibliotek

Glyptoteket råder over et forskningsbibliotek med offentlig adgang. Udover at betjene museets arkæologer, kunsthistorikere og konservatorer henvender biblioteket sig især til studerende og forskere inden for fagene ægyptologi, klassisk arkæologi og kunsthistorie.

Bogsamlingen i biblioteket rummer først og fremmest museale udgivelser som bestandskataloger fra alverdens museer med sammenlignelige samlinger, men også monografier, konferenceberetninger og en række tidsskrifter indenfor Ægyptens arkæologi, klassisk arkæologi og dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede.

Bibliotekets bøger kan ikke hjemlånes, men må benyttes på museets læsesal. Der kan ikke tages fotokopier.

Bibliotekets åbningstider 

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10-15

Biblioteket er lukket fredag den 12. juli. 

Adgang via Tietgensgade 25.

Biblioteket er lukket mandag og alle helligdage – samt fredagen efter Kristi himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Du kan søge litteratur i Bibliotekets database.

Biblioteket på Glyptoteket

Organisationen

På denne side kan du læse om organisationens opbygning samt finde kontaktoplysninger på Glyptotekets medarbejdere.

Samlingerne

Samlingerne rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Historie

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.