Forskerprofiler

Glyptotekets forskere fremskaffer ny viden om museets samling. Find fotos af hver enkelt forsker her.

Tine Bagh, museumsinspektør
Tine er ægyptolog/nærorientalsk arkæolog og ansvarlig for den ægyptiske, nubiske og nærorientalske samling på Glyptoteket. Tines forskning har hovedvægt på samlingshistorie og Ægyptens arkæologi med fokus på perioderne Mellemste Rige og Amarnaperioden.

CV, publikationer og tidligere projekter.

Cecilie Brøns, seniorforsker, museumsinspektør
Cecilie er klassisk arkæolog (mag.art., ph.d.) og leder af museets interdisciplinære forskningsprojekt i antik polykromi. Cecilies primære forskningsområder omfatter den oprindelige bemaling af græsk og romersk skulptur og arkitektur samt den sanselige oplevelse af antik kunst med et særligt fokus på duft og lyd. Hun forsker endvidere i antikke tekstiler, dragter og mode. Hun er desuden inspektør i museets antikke samling, hvor hun primært varetager den etruskiske og den palmyrenske samling. Læs mere om forskningsprojekt i polykromi her.

CV, publikationer samt nuværende og tidligere projekter.

Julie Lejsgaard Christensen, museumsinspektør, ph.d.-stipendiat
Julie er klassisk arkæolog (cand.mag.) og har frem til september 2024 orlov fra stillingen som Formidlingschef for at varetage et ph.d.-projekt tilknyttet udviklingen af en nyopstilling af Glyptotekets oldtidssamlinger. Julie forsker i, hvordan antikhistorie og Glyptotekets antiksamling kan aktualiseres for et moderne og diverst museumspublikum i det 21. århundrede. Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet, Faculty of Arts og er støttet af Ny Carlsberg Fondet.

Julies arbejde og forskning centrerer sig om museologi, formidling, museumsdidaktik samt relationer mellem museet og dets brugere, med et særligt fokus på antikreception og museal formidlingspraksis indenfor det klassiske felt.

CV, publikationer og projekter.

Rune Frederiksen, samlings- og forskningschef
Rune er klassisk arkæolog (mag.art. ph.d.) og ansvarlig for bevaring, forskning og forvaltning af Glyptotekets samlinger samt for kuratering af den antikke græsk-romerske samling. Han er også ansvarlig for Glyptotekets forskningsprojekter og -bibliotek.

Runes forskning ligger indenfor emnerne antik græsk-romersk skulptur, antik arkitektur, reproduktion af kunst i oldtiden og frem til vor egen tid, museums- og samlingshistorie samt antikt glas.

CV, publikationer og tidligere projekter: Academia og ORCID.

Anna Kærsgaard Gregersen, museumsinspektør
Anna er kunsthistoriker (cand.mag.) og museumsinspektør i Glyptotekets franske samling af kunst fra det 19. og 20. århundrede. I sin kuratoriske praksis fokuserer hun på fransk maleri fra omkring 1870-1950 samt tværhistoriske og transnationale dialoger, typisk mellem samtidskunst og ældre kunst- og kulturgenstande.

CV, publikationer samt tidligere projekter.

Anna Manly, museumsinspektør
Anna er kunsthistoriker (mag.art.) og ansvarlig for Glyptotekets samling af dansk skulptur, maleri og tegnekunst fra det 19. og 20. århundrede samt redaktør af Glyptotekets kataloger og bøger.

CV, publikationer og tidligere projekter.

Anna Minor, akademisk medarbejder
Anna er klassisk arkæolog (cand.mag.) og tilknyttet museets Antiksamling, hvor hun forbereder nyopstillingen af den faste samling og varetager diverse samlingsrelaterede opgaver; herunder drift, forskning og kuratering af særudstillinger. Hendes primære ansvarsområde er græsk og romersk skulptur. Annas forskningsinteresser omfatter ikonoklasme, urbanitet og naturressourcer samt antik skulptur- og portrætkunst.

CV, publikationer og tidligere projekter.

Jens Stenger, seniorforsker
Jens er fysiker (dr.rer.nat.) og tilknyttet museets forskningsprojekt i polykromi, hvor han står for de naturvidenskabelige undersøgelser af den oprindelige bemaling af museets antikke genstande. Hans forskningsinteresser omfatter også farve og lys, teknisk kunsthistorie og moderne materialer. Læs mere om forskningsprojekt i polykromi her.

CV, publikationer.

Christine Horwitz Tommerup, museumsinspektør
Christine er kunsthistoriker (cand.mag.) og museumsinspektør i Glyptotekets samling af fransk og dansk kunst fra det 19. og 20. århundrede. Hendes primære forskningsområder omhandler fransk kunst, og hun har blandt andet stået for kurateringen af den franske malerisamling.

Hun arbejder i øjeblikket på en ph.d.-afhandling, der ser nærmere på, hvordan den franske billedhugger, Auguste Rodins, private antiksamling var afgørende for hans sene eksperimenter og selvmytologisering.

CV, publikationer samt tidligere projekter.

Organisationen

På denne side kan du læse om organisationens opbygning samt finde kontaktoplysninger på Glyptotekets medarbejdere.

Samlingerne

Samlingerne rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Historie

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.