Udstillingsproducent

Lige nu har du en enestående mulighed at blive udstillingsproducent på Glyptoteket med specifikt fokus på at udvikle udstillingsarkitektur og -design, skiltning og wayfinding. Du skal have erfaring med at skabe vedkommende og involverende udstillingsarkitektur og scenografi, gerne fra museer i ind- eller udland. Du har interesse for at indgå i større udstillingsprocesser og tværfaglige samarbejder internt og eksternt med både museumsinspektører, formidlere, forskere og konservatorer samt eksterne udstillingsarkitekter, scenografer, grafikere, leverandører mv.

Din vigtigste opgave bliver at forstå og balancere den kuratoriske ambition med de æstetiske, praktiske og økonomiske rammer. Du vil få ansvar for at museets skiftende udstillinger og samlingspræsentationer produceres med en høj kvalitet og æstetik for øje i samklang med både den helstøbte gæsteoplevelse og Glyptotekets fredede arkitektur.

Der vil også være opgaver i relation til andre udstillingsformater og koncepter udenfor museets mure.

Udstillingsproducenten indgår i museets udstillingsafdeling med reference til Udstillings- og formidlingschefen.

Arbejdsopgaver/ansvarsområde

 • Primus motor i udstillingsafdelingens arbejde med overordnet ansvar for produktion af udstillinger, deadlines og budgetter.
 • Ansvar for at arbejdet foregår under hensyn til et godt workflow. Du indgår i øvrigt selv i afdelingens samlede produktion, installation og de-installation af udstillinger.
 • Design og produktion af Glyptotekets udstillinger i tæt samarbejde med udstillingsansvarlig og udstillingsteam samt museets økonomiafdeling.
 • Projektstyring af produktioner ved eksterne udstillingsarkitekter, scenografer, designere, AV-firmaer, lysdesignere o.lign.
 • Produktionsansvar for skiltning og wayfinding på tværs af huset.
 • Indhentning af tilbud og leverancestyring ved eksterne producenter og leverandører.
 • Indretning og udvikling af områder med publikumsfaciliteter.
 • Ved mindre udstillingsproduktioner vil det være en fordel, at du selv kan udvikle udstillingsdesign fra a til z.

Faglige kvalifikationer

 • Uddannelse som arkitekt, designer, scenograf eller lign.
 • Dokumenteret erfaring med design af og produktion af udstillinger samt indretning af publikumsfaciliteter på kunstmuseer eller lignende udstillingssteder (mindst 3 år), hvor æstetikken er i højsædet.
 • Dokumenteret erfaring med økonomistyring og projektledelse.
 • Erfaring med tværgående samarbejder med mange fagligheder.
 • Erfaring med almindeligt anvendte tegneprogrammer.
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med skiltning og wayfinding.
 • Du har et godt dansk og gerne internationalt netværk inden for udstillingsarkitektur, design, scenografi o.lign.
 • Sproglige kvalifikationer: Du skal kunne begå dig på dansk og engelsk, da Glyptoteket har mange internationale samarbejder.

Personlige kvalifikationer

 • Du indtager naturligt en koordinerende funktion, og sikrer at alle museets udstillingsproduktioner udføres i samspil med museets øvrige aktiviteter og opgaver.
 • Stillingen kræver fleksibilitet og det er vigtigt, at du er lydhør, inddragende og evner at finde på gode, kreative løsninger i processer, der involverer mange forskellige fagligheder.
 • Æstetisk og praktisk sans og forståelse for både samlingernes, udstillingernes, arkitekturens og museets kunstneriske og æstetiske kvaliteter.
 • Kan se muligheder i, at Glyptoteket er en fredet bygning med en del begrænsninger ift. udstillingsscenografi.
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner, og at du med et godt humør kan bidrage til det velfungerende arbejdsmiljø i afdelingen.

Vilkår

 • Løn og øvrige ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst for akademikere i staten.
 • Da vi ofte samarbejder med museer i ind- og udland, må der forventes en vis rejseaktivitet.
 • Stillingen er på fuld tid.
 • Tiltrædelse: Fra den 1. februar 2024 eller hurtigst muligt derefter.
 • Ansættelse på Glyptoteket forudsætter, at du løbende kan fremvise en ren straffeattest.

Ansøgning
Kontakt Udstillings- og formidlingschef Stinna Toft, hvis du vil vide mere om stillingen på telefon 20 83 03 49 i uge 46-47 i tidsrummet kl. 15.30 til 16.30.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes som PDF til job@glyptoteket.dk. Skriv ”udstillingsproducent” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist onsdag den 29. nov. 2023. kl. 12.00.

Der afholdes 1. samtale onsdag den 13. dec. 2023 og 2. samtale tirsdag den 19. dec. 2023 på Glyptoteket.

Om Ny Carlsberg Glyptotek
Glyptoteket er Nordens førende antikmuseum og har tillige en af Europas fineste samlinger af fransk kunst fra perioden 1800-1930. Museet og dets bygninger har en unik historie, der gennem stifteren, brygger Carl Jacobsen, forener kunsthistorie med industrihistorie og indskriver sig som et vigtigt kapitel i dansk kulturhistorie omkring år 1900. Glyptoteket er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 150 medarbejdere ansat og besøges årligt af 300-500.000 gæster.

Forskningschef

Vil du være med til at tegne Glyptotekets forskning? Glyptoteket vil gennem forskning og formidling på højt niveau dele sine samlinger og viden, så fortidens kunst og kultur bliver vedkommende for et nutidigt publikum. Glyptoteket er et toneangivende internationalt museum, hvor der fortsat er behov for at styrke museets forskning inden for antik kunst fra Middelhavsregionen og dansk/nordisk og fransk skulptur og maleri fra 1800-tallet. Museet har en særlig profil som skulpturmuseum, og skulpturmediet skal prioriteres i såvel forskning som formidling i de kommende år.

Forskning på Glyptoteket skal som udgangspunkt tage afsæt i museets samlinger, og forskningschefen vil derfor indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med de øvrige kunstfaglige chefer og medarbejdere inden for kunsthistorie, klassisk arkæologi og ægyptologi. Igennem et bredt samarbejde skal forskningschefen sikre, at forskningen på museet har et formidlingsmæssigt sigte (udstillinger, publikationer, seminarer, konserveringsprojekter, arrangementer, formidling mv.). Museet har stort fokus på at skabe en forbindelse mellem fortid og nutid, arbejde på tværs af museets samlinger og involvere andre tilgrænsende forskningsfelter for at stimulere en tværfaglig og tværæstetisk forskning i relation til museets samlingsområder.

Glyptoteket arbejder på at etablere et center for skulpturstudier, der skal skabe en øget synergi mellem forskning, udstillinger og formidling på museet og samtidig fremme samarbejdet med museer og universiteter i ind- og udland. Forskningschefen skal stå i spidsen for at udvikle dette initiativ og være indstillet på og interesseret i at navigere mellem de forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere.

Forskningschefen skal sikre, at der løbende tilknyttes ph.d.- og post doc-stillinger til afdelingen og facilitere forskning blandt museets egne medarbejdere, samt varetage den overordnede ledelse af museets bibliotek og arkiv og have fokus på forskningsinfrastruktur og publiceringskanaler. Det er afgørende, at forskningschefen også selv er aktiv forsker og har en væsentlig forskningsproduktion inden for et og gerne flere af Glyptotekets samlingsområder. I stillingen vil der være 20 % forskningstid allokeret til egen forskning og publicering inden for museet faglige ansvarsområde. Forskningschefen skal også søge offentlige eller private midler til tværgående forskningsprojekter eller midler til individuelle projekter samt ph.d.- og post.doc-stillinger.

Forskningschefen vil indgå i museets chefgruppe med reference til museets direktør.

Faglige kompetencer

 • En stærk forskningsprofil inden for et eller flere af museets samlingsområder: Kunsthistorie, arkæologi eller ægyptologi på ph.d.-niveau.
 • Erfaring med forskningssamarbejder fra enten museer, universiteter eller lign. Institutioner.
 • Det er en fordel, at forskningschefen har dokumenteret erfaring med forskning inden for konkrete og visuelle genstandsområder samt arkiver.
 • Et stort og aktivt netværk i danske og internationale forskningsmiljøer.
 • Erfaring med individuelle og/eller kollektive forskningsprojekter.
 • Erfaring med fondsansøgning, rapportering, budgetstyring mv.
 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse og/eller forskningsledelse.
 • Særdeles gode samarbejdsevner og trives med at have mange bolde i luften i et miljø, der består af mange forskellige fagligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer ugentligt og aflønnes i henhold til overenskomst for akademikere ansat i staten. Ansættelse på Glyptoteket forudsætter, at du løbende kan fremvise en ren straffeattest.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: Fredag den 24. november 2023 kl. 12.00. Der holdes første samtale onsdag den 6. december 2024 og anden samtale onsdag den 13. december 2023.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Motiveret ansøgning (max 2 sider)
 • CV (max 2 sider)
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis) og for personale- og/eller forskningsledelse
 • Medsendte værker (max tre værker) mærkes med stjerne*. Publikationslisten skal inddeles i fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer.
 • Forskningsplan med forslag til forskning i stillingen de kommende år samt redegørelse for forskningssamarbejder og internationale relationer (max 2 sider)

Send ansøgningen som PDF til job@glyptoteket.dk. Skriv ”Forskningschef” i emnefeltet.

Tiltrædelse: 1. februar 2024 eller efter aftale.

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen på gertrud@glyptoteket.dk.

Om Ny Carlsberg Glyptotek
Glyptoteket er Nordens førende antikmuseum og har tillige en af Europas fineste samlinger af fransk kunst fra perioden 1800-1930. Museet og dets bygninger har en unik historie, der gennem stifteren, brygger Carl Jacobsen, forener kunsthistorie med industrihistorie og indskriver sig som et vigtigt kapitel i dansk kulturhistorie omkring år 1900. Glyptoteket er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 150 medarbejdere ansat og besøges årligt af 300-500.000 gæster.

 Studentermedhjælper til forskningsbibliotek

Glyptoteket søger en selvstændig studentermedhjælper, som 12 timer om ugen skal bistå bibliotekarerne i arbejdet med den daglige drift af biblioteket.

Om jobbet
Vi tilbyder et udviklende og afvekslende job med betjening af biblioteksbrugere og museets forskellige forskere, kuratorer og formidlere. Du kommer til at arbejde som assistent for bibliotekarerne, men du vil også have selvstændige opgaver, som primært består af:

 • Læsesalsvagter og brugerbetjening
 • Redigering af ressourceguiden
 • Bogopsætning
 • Hyldemetergennemgang af bogbestanden

Om dig
Du har læst et par år på uddannelsen Informationsstudier. Du er grundig og velstruktureret, og du har en god sans for organisering. Du interesserer dig for kunst og kultur, og ikke mindst brænder du for at levere en god service til bibliotekets brugere.

Konkrete kompetencer

 •  Du er omhyggelig og detaljeorienteret
 • Du er er fleksibel og imødekommende
 • Du har gode engelskkundskaber (sprogfærdigheder indenfor yderligere sprog vil være et plus)
 • Du har erfaring med Microsoft Office-programmer
 • Erhvervserfaring fra et bibliotek vil være et plus

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er fordelt på 5 timer fast om fredagen og de resterende 7 timer på en selvvalgt dag/dage, som udgangspunkt i bibliotekets åbningstid 10-16 tirsdag til torsdag og fredag 10-15.

Løn efter aftale.

Arbejdsstedet er Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V. Vi forventer, at du tiltræder senest 5. januar 2024.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet ved at sende din ansøgning som PDF til job@glyptoteket.dk, skriv ”Studentermedhjælper, biblioteket” i emnefeltet. Vi skal have modtaget din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag den 5. december 2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 12. december 2023. Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise anmærkningsfri straffeattest.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til bibliotekar Camilla Melchior Thomsen, camt@glyptoteket.dk eller 3341 8118.

Om Glyptotekets bibliotek
Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt museum med en stor permanent kunstsamling fra antikken til i dag. Museets bibliotek daterer sig tilbage til grundlæggeren Carl Jacobsens private bogsamling. Biblioteket er et forskningsbibliotek inden for ægyptologi, klassisk arkæologi, etruskologi samt dansk og fransk kunst i det 19. århundrede, men med hovedvægt på antik græskromersk skulptur. Bogsamlingen i biblioteket rummer desuden udstillingskataloger fra alverdens museer samt monografier, konferenceberetninger og en række tidsskrifter. Museet har i alt ca. 120 medarbejdere.

Organisationen

På denne side kan du læse om organisationens opbygning samt finde kontaktoplysninger på Glyptotekets medarbejdere.

Samlingerne

Samlingerne rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Historie

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.