Middelhavshorisonten

Udstilling

Vær venligst opmærksom på, at Middelhavshorisonten er lukket, da vi forbereder en ny udstilling. 

Udstillingen ”Middelhavshorisonten” præsenterer en kulturhistorisk beretning om Middelhavsområdets kulturer. Mere end 1.000 arkæologiske genstande fra Glyptotekets rige samling af fund fra området fortæller om de antikke kulturer i Middelhavområdet. Kontakt og udveksling gennem handel på tværs af Middelhavet var en vigtig faktor i dannelsen af de fortidige samfund, som ligger til grund for vores nutidige verden. Udstillingen belyser den omfattende udveksling af varer og viden, gudetro og ideologier, som fandt sted i løbet af mere end 6.000 år – fra Mellemøstens tidlige højkulturer til det romerske imperiums begyndelse.

Mellemøstens imperier bliver til

I udstillingens første del møder man Mellemøstens tidligste oldtidskulturer. Her ses fund helt tilbage fra år 6.000 f.Kr., som inkluderer de tidligste billeder af dyr, guder og mennesker. Billederne illustrerer milepæle i dannelsen af de store civilisationer: menneskets tidligste forestillinger om de højere magter, underlæggelsen af naturen gennem tæmning af dyr og etablering af landbrug. De arkæologiske genstande kaster også lys over byer og staters opståen og indbyrdes udveksling af ideer og handelsvarer. De fremvoksende samfund var i kontakt med hinanden både i fredelig samhandel såvel som i krig. Med tiden opstod de tre store imperier i Mellemøsten: Assyrien, Babylonien og Persien. De tre store relieffer med dyrefremstillinger, som kan ses i udstillingen, stammer fra den monumentale Ishtar-port ved paladset i Babylon. Reliefferne giver et indtryk af den babylonske civilisations rige billedverden og storslåede arkitektoniske udsmykning allerede i det 7. og 6. årh. f.Kr.

En verden uden grænser

Udstillingens fokus ligger på de store antikke kulturer som fulgte efter de tidligste mellemøstlige imperier. Den fortæller om kontakt og gensidig kulturel afsmitning forskellige kulturer imellem. Især Fønikerne, det sørejsende handelsfolk fra det nuværende Libanonområde, og etruskerne i det nordlige Italien samt grækere i det ægæiske område var tre markante antikke kulturer. I udstillingen illustreres det, hvordan en rigdom af fund, både i form af kunsthåndværk og råvarer til handel. Dette vidner om, at den fjerne fortid også var global. Og hvordan både varer, ideologier, religion og samfundsstrukturer i hele Middelhavsområdet blev påvirket af kulturelle forbindelser på kryds og tværs.

Italien og etruskerne

Udstillingens hovedvægt ligger i den store samling af genstande fra den etruskiske kultur – ét af de mange folkeslag, som dominerede det nordlige Italien i antikken. Fund fra især grave og helligdomme fortæller om gudetro, ritualer og forestillinger om efterlivet og giver således et nært indblik i det religiøse aspekt af hverdagen i Etrurien. I udstillingen indgår bl.a. sarkofager med portrætter af den afdøde og samlede gravfund med fornemt bordservice, der vidner om festmåltider afholdt med de døde. Store 1:1 kopier af vægmalerier fra etruskiske gravkamre, udført i årene 1895-1913 på initiativ af museets stifter Carl Jacobsen, udstilles også. Vægmalerierne viser etruskernes egne afbildninger af ritualer og adfærd i forbindelse med begravelser og forfædrekult.

Udstillingens sidste del illustrerer, hvordan Etrurien fra ca. 500 f.Kr. gradvist blev underlagt det voksende romerske rige. Den blomstrende etruskiske kultur og dens sprog forsvandt i denne periode. Men etruskernes traditioner, herskersymboler og forfædrekult levede fortsat videre under det romerske imperium.

Læs mere +

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.

Museumscaféen Picnic

Picnic serverer moderne mad, kaffen er hjemmeristet, og det hele er skabt med omtanke.

Kalender

Se alle de spændende aktiviteter og arrangementer, som Glyptoteket byder på i årets løb.