heads up

Heads up! Nye opdagelser fra Romerriget

Særudstilling /10.10.2019 - 15.03.2020

Udstillingsperiode: 10. oktober 2019 – 15. marts 2020

Fra den 10. oktober 2019 kan du komme helt tæt på fire antikke marmorhoveder på Glyptoteket. Museet har fået en enestående mulighed for at låne de fire ca. 2000 år gamle romerske portrætter, der for nyligt er blevet udgravet i den antikke by Aquinum (det nuværende Castrocielo) syd for Rom. Et af portrætterne er endog ekstra interessant, da det muligvis er et portræt af Cæsar. Man har igennem tiden forsøgt at identificere mange forskellige portrætter som Cæsar, men kun ganske få kan med rimelig sikkerhed antages at forestille den berømte romer. Portrættet i udstillingen deler en del træk med beskrivelser af Julius Cæsar, de samme træk ses dog på mange andre portrætter fra samme periode, og det er derfor ikke muligt at afgøre fuldstændigt, om portrættet er Cæsar eller ej.

Både det mulige portræt af Cæsar og de tre andre hoveder indgår som en del af et omfattende forskningsprojekt om polykromi – antikkens brug af farver. Hovederne bliver udstillet for museets gæster, mens de på skift undersøges af Glyptotekets forskerteam, der leder efter farvespor på de nyopgravede hoveder. Selve undersøgelserne vil dog ikke foregå foran publikum.

Nyopgravet

Når de fire marmorhoveder ankommer til museet, kommer de direkte fra udgravningen og er endnu ikke blevet renset for jord eller monteret på sokler, hvilket giver museets gæster mulighed for at se, hvordan hovederne ser ud umiddelbart efter, at arkæologerne har gravet dem op. Og ikke mindst giver det forskerne mulighed for at undersøge skulpturernes farvespor, mens de er så friske som muligt.  Farvesporene, der som oftest ikke kan ses med det blotte øje, stammer fra hovedernes oprindelige bemaling og kan være med til at give os et større indblik i, hvordan de romerske skulpturer så ud, da de blev skabt for ca. 2000 år siden.

De endnu ikke rensede hoveder kommer til at stå i skarp kontrast til de portrætter, man til daglig kan se i Glyptotekets udstillingssale. Oprindeligt har alle disse hoveder set helt anderledes ud: De var bemalede i alverdens farver for at få dem til at se så levende og virkelighedstro ud som muligt. Den originale bemaling er forsvundet efter adskillige århundreder eller årtusinder i jorden og ofte på grund af hårdhændet rensning af genstandene, efter de blev udgravet og indlemmet i museumssamlinger verden over i løbet af det 19. og starten af det 20. århundrede.

Farveforskning

Glyptoteket har i mere end et årti forsket i antikkens farver og er førende indenfor feltet. Forskerne registrerer, dokumenterer og analyserer systematisk de mikroskopiske farvespor, der endnu er bevaret på skulpturerne. Omkring 150 af museets antikke skulpturer er allerede blevet undersøgt for farvespor. Resultaterne viser indtil videre, at de fleste af antikkens skulpturer var bemalede – og altså langt fra den rene hvide marmor man i dag kan se.

Læs mere om Glyptotekets polykromi-forskning her.

Ved at undersøge de fire nyopgravede portrætter kan forskerne sammenligne med de resultater, de har opnået ved at undersøge skulpturerne i Glyptotekets egne samlinger. En grundig undersøgelse af de fire hoveder vil bidrage med forskning af stor relevans for vores viden om antikkens kunst, og undersøgelsen vil forhåbentlig ikke kun fortælle os om skulpturernes oprindelige bemaling, men også om den effekt de seneste omkring 100 års opbevaring og udstilling på museer har haft på genstandenes polykromi.

 

Tak

Tak til Kirsten og Freddy Johansens Fond samt Carlsbergfondet, som har gjort både forskning og udstilling mulig. Tak til Universitetet i Salento, som forestår udgravningerne i Aquinum samt Soprintendenza Archaeologica Belle Arti e Paesaggio di Frosinone, Latina e Rieti og Castrocielo kommune for det generøse udlån af de fire portrætter.

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.

Museumscaféen Picnic

Picnic serverer moderne mad, kaffen er hjemmeristet, og det hele er skabt med omtanke.

Kalender

Se alle de spændende aktiviteter og arrangementer, som Glyptoteket byder på i årets løb.