Græsk og romersk skulptur

Udstilling

Gå på opdagelse i Glyptotekets samling af græsk og romersk skulptur. I den antikke græske og romerske verden var skulpturen et af de vigtigste udtryk og kommunikationsmidler. Hver eneste statue, hoved og relief blev fremstillet med et bestemt formål og budskab for øje. Oftest blev skulpturen opstillet i det offentlige rum, f.eks. på byens marked, gravplads, teater eller helligdomme. Skulpturens mange betydninger og funktioner i antikken kan opleves i de fjorten sale, som rummer Glyptotekets store samling af antik skulptur fra Middelhavsområdet – primært fra Grækenland og Romerriget. Udstillingen er en vandring gennem et afgørende kapitel i europæisk kulturhistorie. Fra ca. 600 f.Kr., hvor den græske storskulptur opstod, til ca. 400 e.Kr., hvor det romerske imperium, dets styreform og religion måtte vige pladsen for kristendommen og det byzantinske rige.

Mennesket i centrum

Gennem hele den lange periode, som udstillingen med græsk og romersk skulptur dækker, var mennesket og den menneskelige krop det vigtigste motiv for billedhuggerkunsten. Også i skildringen af guderne i menneskets billede. Udstillingen er derfor også en vandring gennem et årtusinds syn på mennesket og den kunstneriske skildring af menneskelige idealer, fysiske såvel som mentale.

Rom og den græske arv

Størstedelen af skulptursamlingen udgøres af romerske værker. Mange af dem er mere eller mindre direkte efterligninger af berømte græske originalskulpturer fra det 5. og 4. årh. f.Kr. De romerske arbejder er en kilde til forståelse af de originale græske værker, som i mange tilfælde er gået tabt. Men i en romersk kejsertid var de genstand for så stor fascination og berømmelse, at de har inspireret til skabelsen af adskillige romerske versioner.

Romersk skulptur er imidlertid ikke blot illustrationer af tabte græske originalværker. Det er også et vigtigt udsagn om deres egen ånds- og kulturhistoriske baggrund, nemlig det romerske kejserrige, dets samfund og religion. Flere afsnit i udstillingen anskueliggør nogle af de sammenhænge, som den romerske skulptur oprindeligt indgik i. Hvilke berømte græske billedhuggere, motiver og stilarter foretrak kultiverede romerske bestillere af græsk-inspireret skulptur? Hvad stod opstillet i en kejserlig park i Rom, på en romersk rigmands landsted udenfor byen, i en adelsfamilies grav eller i en romersk helligdom?

Græske og romerske portrætter

Græske filosoffer og statsmænd, digtere, romerske kejsere og prominente borgere i Rom befolker salene i Glyptotekets antikke samling. Samlingen rummer mere end 400 portrætter fra den græske og romerske antikke verden. Glyptotekets samling af – særligt romerske – portrætter er internationalt anerkendt for sit omfang og for værkernes høje kvalitet. Samlingen af romerske kejserportrætter afspejler en ambition hos Carl Jacobsen, museets stifter, om at erhverve mindst et portræt af hver af de romerske kejsere. Derfor kan man på Glyptoteket i dag stå ansigt til ansigt med en enestående og næsten komplet række af kejserportrætter. Roms første kejser, Augustus (27 f.Kr.-14 e.Kr.), som skabte det romerske imperium, og den berygtede kejser Caligula (37-41 e.Kr.) er at finde i Glyptotekets samling. Også andre vigtige historiske personer er at finde i Glyptotekets portrætsamling: Pompejus den Store (106-48 f.Kr.), feltherre og Julius Cæsars indædte politiske modstander, kan ses i form af et af de bedste romerske portrætter, der overhovedet findes.

Se også Glyptotekets ægyptiske samling.

 

 

Læs mere +

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.

Museumscaféen Picnic

Picnic serverer moderne mad, kaffen er hjemmeristet, og det hele er skabt med omtanke.

Kalender

Se alle de spændende aktiviteter og arrangementer, som Glyptoteket byder på i årets løb.