Webshop

Postimpressionisme

Postimpressionisme

Postimpressionismen er her fællesbetegnelse for de forskellige kunstretninger, der udvikledes i impressionismens kølvand i det 19. århundredes sidste to årtier. Hovedfigurerne, Cézanne, Gauguin og van Gogh, havde været i tæt berøring med impressionismen, men fjernede sig hver især hurtigt fra denne stilretnings grundprincipper. Hvor van Goghs maleri er ekspressivt til det yderste og Gauguins forlenet med en primitiv urkraft, er Cézannes behersket og åndfuldt. Signac, Cross og Rysselberghe dyrkede pointillismen, medens symbolismen eller syntetismen især udøvedes af kunstnergruppen Les Nabis: Bernard, Denis og Sérusier. Bonnard og Vuillard udviklede hver på deres måde et helt personligt kunstnerisk sprog af stor intimitet og skønhed. Den store skildrer af 1890’ernes pariserliv er Toulouse-Lautrec, som på mange måder viderefører impressionismens synsmåde.

ISBN 8774521071
sider 147
Additional Info Jens Peter Munk og Kirsten Olesen, Ny Carlsberg Glyptotek, 1993,
H 22 cm
W 17 cm
Vægt 400 g

79,00kr.

Se kurv