Bag facaden 2024 på glyptoteket

Læs Glyptotekets årsberetning for 2023

Publiceret 3. juli 2024

Fem virkelig velbesøgte udstillinger. Større fokus på børn og unge med lerværksted og formidling. Teaterforestillinger, koncerter, lydkunst, litterære samtaler, arkitekturvandringer og meget mere var med til at sætte scenen for et mangfoldigt publikum i 2023.

Museet har haft flere besøgende end året før. Knapt 500.000 lagde vejen forbi. Børn og unge udgør nu rent faktisk halvdelen af vores betalende gæster. Det betyder, at vi med en række forskellige indsatser er lykkedes med at gøre museet mere attraktivt for en yngre målgruppe. 

Museet summer af liv, og de mange gæster vidner om, hvilken betydning kunst og kultur kan have. Museet tilbyder en oase, et helle i en foranderlig verden, og understøtter nærvær og ro, der er meget efterspurgt i en tid, hvor både natur og menneskelig trivsel er under pres. 

Vi ønsker stadig at være tilgængelige for de fleste og give bred adgang til kunsten, og vi arbejder hver eneste dag for, at brygger Carl Jacobsens generøse gestus og gave til Danmark forløses og giver værdi for et nutidigt publikum.  

Tak til alle, der på forskellig vis yder en uvurderlig støtte og opbakning til museet. Det gælder Ny Carlsbergfondet og Slots- og Kulturstyrelsen, der giver fast driftsstøtte til museet, samt et meget stort antal fonde, hvis støtte til udstillinger, formidling, forskning, bevaring af samlinger og bygninger, erhvervelser mv. er helt afgørende for museets fremgang og succes som et kulturelt fyrtårn, der årligt tiltrækker ca. ½ mio. gæster fra nær og fjern. 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.