Udlån til udstillinger

Hvert år låner Ny Carlsberg Glyptotek værker til både nationale og internationale udstillinger. Det sker som en del af en vigtig udveksling af kunst.

Ny Carlsberg Glyptotek låner kun til udstillingssteder og museer med sikkerhedsforanstaltninger og brandforebyggelse, der opfylder alle vores krav, og hvor kunstværkerne kan håndteres af uddannet personale. Vi låner ikke værker til privatpersoner.

Alle spørgsmål vedrørende lån rettes til registrator Christina Collet Hvolgaard; Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, DK-1556 Copenhagen K / e-mail: chrc@glyptoteket.dk.

For at kunne låne et værk skal I sende en skriftlig ansøgning med følgende

 • Værkets titel, kunstner, titel, årstal og inventarnummer
 • Udstillingsdatoer
 • Koncept for udstillingen med beskrivelse af det kunstfaglige sigte med udstillingen
 • Facilitetsrapport, som I kan finde nederst på siden.
 • Grundplan over relevante udstillingssale og adgangsveje, hvor sikringstyper og -certificering er indtegnet.

Vi kan ikke starte sagsbehandlingen, før vi har modtaget alle ovenstående dokumenter og informationer.

I kan finde dokumenter, der kan hjælpe jer med ansøgningen længere nede på siden.

Tidslinje for sagsbehandling af et udlån

Til internationale udlån skal vi modtage låneanmodningen senest 12 måneder før udstillingen åbner.

Til nationale udlån skal vi modtage låneanmodningen senest 6 måneder før udstillingen åbner.

 • Indtil 3 måneder før udstillingen åbner, kan I komme med ændringer til, hvilke værker I gerne vil låne, og hvor længe værkerne skal udstilles.
 • Senest 2 måneder inden udstillingen åbner, skal vi have den underskrevne kontrakt og vide, hvornår I har brug for at have værket stillet til rådighed. Alle omkostninger til klargøring af værker og administration skal også være betalt.
 • 1 måned før forventet transport, skal vi have modtaget dokumentation for forsikring af lånet.
 • 14 dage før værket skal transporteres, skal transportaftalerne være godkendt. Transporten af værket skal ske i en klimastyret bil, hvor man fra førerkabinen kan styre temperatur og luftfugtighed. Det er jer, der i samarbejde med en godkendt transportagent (MTAB eller Hizkia), arrangerer transporten.
 • I kan tidligst modtage værket 14 dage, før udstillingen åbner.
 • 14 dage efter udstillingen er lukket, skal I have returneret værket til os

Omkostninger ved udlån

Danske udstillingssteder og museer betaler ikke for at låne værker fra Ny Carlsberg Glyptotek. Der kan dog forekomme udgifter til nødvendig klargøring og konservering af værkerne.

Uanset om I kommer fra et dansk eller udenlandsk museum eller udstillingssted, skal I betale omkostningerne for forsikringen af de værker, I låner, og transportudgifterne. I skal derudover dække udgifterne til en eventuel kurer. Det drejer sig blandt andet om transport, hotelovernatning og forplejning. Standarden herfor fremgår af lånebetingelserne.

Der opkræves ikke administrations- og håndteringsgebyr ved udlån til nationale udstillinger. Dog skal der betales udgifter til evt. nødvendig klargøring og konservering af værkerne.

Ved internationale udlån betales et standardgebyr på DKK 6.250, – (+DKK 1.000, – pr værk) til dækning af administration og håndtering i forbindelse med udlånssagen. Der kan opstå krav om andre omkostninger i forbindelse med klargøring, konservering og håndtering af et lån. Alle omkostninger aftales, før låneaftalen underskrives. Hvis et lån aflyses under to måneder før udstillingsåbning, opkræves disse omkostninger alligevel.

Alle udgifter til forsikring af de respektive værker samt alle transportudgifter (inkl. udgifter til evt. kurer) bekostes ligeledes af låner.

Nyttige dokumenter til ansøgningsprocessen

Udlånsbetingelser – internationale lån (2024)

Udlånsbetingelser – nationale lån (2024)

Facilitetsrapport (skabelon til US format)

Om museet

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.

Presse

Kontaktoplysninger, fakta om Glyptoteket samt pressefotos- og meddelelser.

Udstillinger

Udstillingerne indeholder både kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.