Gratis forsendelse over 500 kr. Husk gratis adgang til butikken! (du behøver ikke købe billet til museet)

Butik

Romerske portrætter I

Ny Carlberg Glyptoteks samling af romerske portrætter, som for størstedelens vedkommende blev erhvervet af museets grundlægger, brygger Carl Jacobsen, i årtierne omkring århundredeskiftet, omfatter alle Romerrigets mægtige og berømte mænd og kvinder, samt de mange for os ukendte mennesker, som blev afbildet til officielt og privat brug.
I dette første katalogbind møder vi republikkens Pompejus den Store, vi følger overgangen til kejderdømmet gennem Augustus og hele hans slægt, som møder sin undergang med den herostratisk berømte kejser Nero, som dør i 68 e.Kr.

ISBN: 8774521535, sider: 323, Flemming Johansen, Ny Carlsberg Glyptotek, 1994, H:22 cm W:22 cm , 1095 g

79,00kr.

Se kurv