Videnskab|Lidenskab - MARKED

Videnskab|Lidenskab – MARKED

/ 02. november 2023
kl. 18.30 - 20.30

Det handler om globale markeder, inflation, forbrug og begær, når Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek igen inviterer til Videnskab|Lidenskab. Under overskriften MARKED mødes professor i økonomi Philipp Schröder og billedkunstner Benedikte Bjerre med journalist Nynne Bjerre Christensen til en samtale om økonomisk velstand, international handel, forsyningskrise og markedets selektionsmekanismer.

Bliv klogere på makroøkonomiske dynamikker, betydningen af ny teknologi for markedet og økonomisk darwinisme. Og hør om produktionsprocesser, ulighed i samfundets økonomiske kredsløb og den indflydelse, forbrug og adfærd har på vores dagligdag og æstetiske omgivelser.

Videnskab|Lidenskab - MARKED

Om Schröder og Bjerre
Kan vi konkurrere mod robotter og kunstig intelligens på fremtidens arbejdsmarked? Skaber krigen i Ukraine og de aktuelle geopolitiske spændinger voksende økonomisk ulighed? Indebærer recessionen (som dog aldrig kom), eftervirkningerne af corona-krisen og centralbankernes kamp mod inflationen en risiko for massearbejdsløshed, eller er det i stedet nøglen til øget produktivitet og velstand? Professor i økonomi Philipp Schröder fra Aarhus Universitet søger at kaste nyt lys over bevægelserne på de globale markeder. Ved at indsamle viden om de kræfter og tilpasninger, som udviklingen udløser i vores markedsøkonomier, forsøger Schröder at afdække konsekvenserne af forskydningerne på markedet. Forandringer og konkurrence udgør fundamentet for den øgede produktivitet og kraftigt voksende velstand, der har præget de seneste 200 år. Vi befinder os dog også i en tid, hvor de klassiske makroøkonomiske mekanismer er blevet udfordret, og virkningerne på det enkelte menneske og samfundet som helhed har været betydelige. Det giver et behov for at revidere vores forståelse af industridynamikker og udvikle værktøjer, der kan hjælpe virksomheder, forbrugere og samfund med at forstå og reagere på disse forandringer, så vi er rustet til at navigere i en konstant foranderlig fremtid.

I sin kunstneriske praksis kredser Benedikte Bjerre om nogle af vores allermest almindelige hverdagsobjekter og -varer: vaskemaskiner, bleer, kaffemaskiner, brød mm. Hun er tilsvarende optaget af de sammenfiltrede mekanismer, der styrer produktionen og distributionen af dem. For Benedikte Bjerre bliver alle disse varer billeder på det globale samfunds kompleksitet, sårbarhed og ikke mindst ulighed. Hvem har adgang til disse dagligvarer og forbrugsgoder, hvem fremstilles de af og for, og hvordan er deres distributionsrejse fra fabrik til forbruger? Med lige dele analytisk skarphed og humor peger hun på ulighederne og absurditeterne i verdens økonomiske kredsløb og infrastrukturer. Benedikte Bjerre er uddannet fra kunstskolen Städelschule i Frankfurt samt Det Kgl. Danske Kunstakademi. Desuden har hun en BA i sociologi fra Københavns Universitet.

Om Videnskab|Lidenskab
Videnskab|Lidenskab sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne til samtaler over et aktuelt tema. Samtalerne akkompagneres af gratis udskænkning af aftenens øl.

Det ligger til familien
Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både vidtfavnende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.

Pris og billetter
Adgang til Glyptoteket og arrangementet:

Voksne: 145 kr.
Under 27 år: 115 kr.
Studerende: 115 kr.
Årskortholder: 30 kr.
Under 18 år: 30 kr.

Billetter købes via Billetto her.
Billet giver adgang til hele Glyptoteket på dagen.
Billetter refunderes ikke, men må gerne gives videre.

Køb dit årskort her og få fri entré til Glyptotekets udstillinger og udvalgte arrangementer.

Præsenteret af: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket.

Udstillinger

Udstillingerne indeholder både kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.

Museumscaféen Picnic

Picnic serverer moderne mad, kaffen er hjemmeristet, og det hele er skabt med omtanke.